0 I Cirkulær Økonomi/ Politik

Regeringens Advisory Board

cirkulær

Cirkulær økonomi er en klar økonomisk fordel for Danmark.

Cirkulær Økonomi er gået fra græsrods tænkning til de bonede gulve. I juni 2017 har Regeringens cirkulære Advisory Board  præsenteret deres anbefalinger. Anbefalinger til hvordan dansk erhvervsliv kan omstille sig til en mere cirkulær økonomi i Danmark.  Advisory Boardet foreslår bl.a., at Danmark øger det cirkulære forbrug/andele ved at firedoble den samlede omsætning af miljømærkede produkter.  Den internationale tænketank Ellen MacArthur Foundation vurderer, at det vil være til stor fordel for danske virksomheder at komme i gang med at udnytte konkrete cirkulæreforretningsmuligheder. Samlet set vil det kunne øge det danske BNP i 2035 med op til 1,4 pct og skabe over 11.000 job.

Vi kommer ikke uden om at der skal være god økonomi i cirkulær tænkning og forretnings modeller. Hvis det ikke kan betale sig både økonomisk og miljømæssigt går erhvervslivet ikke med på fremtidens forretningsmodel. Derfor er ovenstående initiativ en god start. Det er dog vigtigt at vi forbrugere holder fast og støtter op om at det er den vej vi vil. Det gør vi blandt andet med de valg vi selv hver i sær foretager med vores pengepung.

Betyder det noget ?

Men hvordan kan regeringen med den ene hånd hæve,  de støtter op om cirkulær økonomi og vil den vej, samtidig med at vi importerer affald i lange baner?  Vi brænder ressourcer dagligt i stedet for at udnytte biogas etc. Det skal  ikke være sådan, at man får udarbejdet en rapport, men ikke bliver holdt fast i implementeringen af samme. Vi vil prøve at samle til debat på folkemødet 2018 og tale om ..hvad har regeringen opnået på det år der er gået …hvad er startet op og hvad ligger der at planer for cirkulær økonomiske tiltag på bordet…om nogen overhovedet.

Se  debatten fra folkemødet 2017, med Signe Wenneberg, Christian Poll ( Å ), Morten Lehman ( Dansk erhverv) og Undertegnede.  her

Flemming Besenbacher fra Carlsberg der er formand for regeringens advisory forklarer cirkular økonomis potentiale.

Film

Du kan også lide

Ingen kommentarer

Efterlad et Svar